Please enter youtube id.

O nas

                                                                                                                                   2018 r.

                       Gmina Krosno Odrzańskie w dalszym ciągu obejmuje systemem gospodarowania odpadami wyłącznie mieszkańców. Od dnia 1 lutego 2018 r. spółka KPWK Sp. z o. o. w ramach podpisanej umowy będzie realizowała usługą wywozu i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych. Nowym zadaniem firmy będzie prowadzenie PSZOK w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Wiejskiej.

 

 

Gmina Krosno Odrzańskie realizuje zadanie wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dot. objęcia systemem gospodarowania odpadami wszystkich mieszkańców. W drodze postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę, który świadczy usługę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krosno Odrzańskie. Ponownie jest to firma
A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o.

Gmina Krosno Odrzańskie utworzyła dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krośnie Odrzańskim ul. Wiejska 23. PSZOK jest obsługiwany przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.


 

Do dnia 31 grudnia 2013 r. obowiązek w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Krosno Odrzańskie realizowała poprzez Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra- Nysa- Bóbr”. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 czerwca 2013 r. Gmina Krosno Odrzańskie wystąpiła ze struktur MZGOK „Odra- Nysa- Bóbr”. Od 1 stycznia 2014 r. gospodarką odpadami komunalnymi zajmuje się Gmina Krosno Odrzańskie.

W związku z tym Gmina Krosno Odrzańskie odpowiada za:

1)  objęcie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie;

2) zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych  podmiotowi odbierającego i zagospodarowującego odpady komunalnych
od mieszkańców;

3) zapewnienie osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu.

KPWK Sp. z o.o.

68 383 55 33

Reklamacje, uszkodzenia pojemników

Infolinia Urząd Miasta

68 4109 777

68 4109 779

Deklaracje, wysokości opłat,

Informacje ogólne