Please enter youtube id.

Harmonogram wywozu odpadów z nieruchomości jednorodzinnych i wielolokalowych na okres od 1.07.2018 r. do 31.12.2018 r

Terminarz wywozu - nieruchomości jednorodzinne (teren miejski) (pobierz PDF) 

Terminarz wywozu - nieruchomości wielolokalowe (teren miejski) (pobierz PDF) 

Terminarz wywozu - nieruchomości jednorodzinne (teren wiejski) (pobierz PDF) 

Terminarz wywozu - nieruchomości wielolokalowe (teren wiejski) (pobierz PDF) 

 

Sposób wypełniania deklaracji

SPOSÓB WYPEŁNIENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 • Rubryka A w deklaracji:

wskazuje organ, do którego należy złożyć dokument, czyli do Burmistrza Krosna Odrzańskiego
ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

 • Rubryka B w deklaracji:

 

Należy zaznaczyć krzyżykiem czy to jest pierwsza, nowa bądź korekta deklaracji oraz podać datę zaistnienia zmiany:

a)     pierwsza deklaracja- powinna być złożona w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na wskazanej nieruchomości odpadów komunalnych;

b)     nowa deklaracja- powinna być złożona w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany powodującej zmianę wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości osób zamieszkałych, przystąpienie bądź odstąpienie od zbierania odpadów).

c)     korekta deklaracji- powinna być złożona w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany, która
nie wpływa na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwiska, nadanie numeru nieruchomości).

 • Rubryka C i D w deklaracji:

Należy wpisać dane osoby składającej deklarację. Zaznaczyć krzyżykiem czy to dot. osoby fizycznej (osoba indywidualna, mieszkaniec) czy osoby prawnej (spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa). Ponadto należy wpisać adres lub siedzibę składającego deklarację. W rubryce
D należy podać adres nieruchomości, na której powstają odpady.

 • Rubryka E w deklaracji:

Należy dokonać wyboru poprzez zaznaczenie krzyżykiem czy odpady  na wskazanej nieruchomości będą gromadzone w sposób selektywny czy nieselektywny.  Ponadto należy wpisać ilość osób zamieszkujących na nieruchomości. Dodatkowo należy podać miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która jest obliczana w następujący sposób:

 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH x STAWKA OPŁATY (dla segregowanych wynosi- 10,90 zł a dla niesegregowanych 17,90 zł)= MIESIĘCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

  Przykład:

2 osoby x 10,90 zł= 21,80 zł (w przypadku, gdy zadeklarowano segregację odpadów);

2 osoby x 17,90 zł= 35,80 zł (w przypadku, gdy zadeklarowano gromadzenie odpadów w sposób zmieszany).

 

 • Rubryka F w deklaracji:

Należy wpisać datę wypełnienia deklaracji. W tym miejscu musi znajdować się również podpis osoby składającej deklarację.

Sposób wypełniania deklaracji (2)

SPOSÓB WYPEŁNIENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 • Rubryka A w deklaracji:

wskazuje organ, do którego należy złożyć dokument, czyli do Burmistrza Krosna Odrzańskiego
ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

 • Rubryka B w deklaracji:

 

Należy zaznaczyć krzyżykiem czy to jest pierwsza, nowa bądź korekta deklaracji oraz podać datę zaistnienia zmiany:

a)     pierwsza deklaracja- powinna być złożona w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na wskazanej nieruchomości odpadów komunalnych;

b)     nowa deklaracja- powinna być złożona w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany powodującej zmianę wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości osób zamieszkałych, przystąpienie bądź odstąpienie od zbierania odpadów).

c)     korekta deklaracji- powinna być złożona w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany, która
nie wpływa na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwiska, nadanie numeru nieruchomości).

 • Rubryka C i D w deklaracji:

Należy wpisać dane osoby składającej deklarację. Zaznaczyć krzyżykiem czy to dot. osoby fizycznej (osoba indywidualna, mieszkaniec) czy osoby prawnej (spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa). Ponadto należy wpisać adres lub siedzibę składającego deklarację. W rubryce
D należy podać adres nieruchomości, na której powstają odpady.

 • Rubryka E w deklaracji:

Należy dokonać wyboru poprzez zaznaczenie krzyżykiem czy odpady  na wskazanej nieruchomości będą gromadzone w sposób selektywny czy nieselektywny.  Ponadto należy wpisać ilość osób zamieszkujących na nieruchomości. Dodatkowo należy podać miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która jest obliczana w następujący sposób:

 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH x STAWKA OPŁATY (dla segregowanych wynosi- 10,90 zł a dla niesegregowanych 17,90 zł)= MIESIĘCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

  Przykład:

2 osoby x 10,90 zł= 21,80 zł (w przypadku, gdy zadeklarowano segregację odpadów);

2 osoby x 17,90 zł= 35,80 zł (w przypadku, gdy zadeklarowano gromadzenie odpadów w sposób zmieszany).

 

 • Rubryka F w deklaracji:

Należy wpisać datę wypełnienia deklaracji. W tym miejscu musi znajdować się również podpis osoby składającej deklarację.

Informacje ogólne

Segregowanie odpadów ma na celu przygotowanie ich do ponownego wykorzystania lub unieszkodliwiania. W większości przypadków odpady zbierane w sposób selektywny to cenny surowiec, który może być powtórnie wykorzystany, a jego odzyskanie i przetworzenie chroni przed zniszczeniem środowisko naturalne i nasze najbliższe otoczenie, w którym żyjemy.

Podstawowe zasady prawidłowej segregacji:

 • należy zgniatać puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem
  ich do odpowiedniego pojemnika;
 • wyrzucać butelki bez nakrętek i korków.

 

Zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny następuje w systemie:

- zabudowa jednorodzinna- worki;

- zabudowa wielorodzinna- pojemniki.

Drugie życie śmieci !

Segregując odpadów umożliwiamy ich powtórne wykorzystanie oraz przetwarzanie w produkty codziennego użytku, a także oszczędzamy zasoby naturalne takie jak woda i energia. 
Z przetworzonych odpadów mogą powstać np. chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki, a nawet meble czy ubrania.

Jak segregować żeby nie zwariować, czyli co wrzucać do poszczególnych pojemników !!

KPWK Sp. z o.o.

68 383 55 33

Reklamacje, uszkodzenia pojemników

Infolinia Urząd Miasta

68 4109 777

68 4109 779

Deklaracje, wysokości opłat,

Informacje ogólne