Please enter youtube id.

Sposób wypełniania deklaracji

SPOSÓB WYPEŁNIENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 • Rubryka A w deklaracji:

wskazuje organ, do którego należy złożyć dokument, czyli do Burmistrza Krosna Odrzańskiego
ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

 • Rubryka B w deklaracji:

 

Należy zaznaczyć krzyżykiem czy to jest pierwsza, nowa bądź korekta deklaracji oraz podać datę zaistnienia zmiany:

a)     pierwsza deklaracja- powinna być złożona w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na wskazanej nieruchomości odpadów komunalnych;

b)     nowa deklaracja- powinna być złożona w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany powodującej zmianę wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości osób zamieszkałych, przystąpienie bądź odstąpienie od zbierania odpadów).

c)     korekta deklaracji- powinna być złożona w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany, która
nie wpływa na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwiska, nadanie numeru nieruchomości).

 • Rubryka C i D w deklaracji:

Należy wpisać dane osoby składającej deklarację. Zaznaczyć krzyżykiem czy to dot. osoby fizycznej (osoba indywidualna, mieszkaniec) czy osoby prawnej (spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa). Ponadto należy wpisać adres lub siedzibę składającego deklarację. W rubryce
D należy podać adres nieruchomości, na której powstają odpady.

 • Rubryka E w deklaracji:

Należy dokonać wyboru poprzez zaznaczenie krzyżykiem czy odpady  na wskazanej nieruchomości będą gromadzone w sposób selektywny czy nieselektywny.  Ponadto należy wpisać ilość osób zamieszkujących na nieruchomości. Dodatkowo należy podać miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która jest obliczana w następujący sposób:

 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH x STAWKA OPŁATY (dla segregowanych wynosi- 10,90 zł a dla niesegregowanych 17,90 zł)= MIESIĘCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

  Przykład:

2 osoby x 10,90 zł= 21,80 zł (w przypadku, gdy zadeklarowano segregację odpadów);

2 osoby x 17,90 zł= 35,80 zł (w przypadku, gdy zadeklarowano gromadzenie odpadów w sposób zmieszany).

 

 • Rubryka F w deklaracji:

Należy wpisać datę wypełnienia deklaracji. W tym miejscu musi znajdować się również podpis osoby składającej deklarację.

Sposób wypełniania deklaracji (2)

SPOSÓB WYPEŁNIENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 • Rubryka A w deklaracji:

wskazuje organ, do którego należy złożyć dokument, czyli do Burmistrza Krosna Odrzańskiego
ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

 • Rubryka B w deklaracji:

 

Należy zaznaczyć krzyżykiem czy to jest pierwsza, nowa bądź korekta deklaracji oraz podać datę zaistnienia zmiany:

a)     pierwsza deklaracja- powinna być złożona w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na wskazanej nieruchomości odpadów komunalnych;

b)     nowa deklaracja- powinna być złożona w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany powodującej zmianę wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości osób zamieszkałych, przystąpienie bądź odstąpienie od zbierania odpadów).

c)     korekta deklaracji- powinna być złożona w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany, która
nie wpływa na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwiska, nadanie numeru nieruchomości).

 • Rubryka C i D w deklaracji:

Należy wpisać dane osoby składającej deklarację. Zaznaczyć krzyżykiem czy to dot. osoby fizycznej (osoba indywidualna, mieszkaniec) czy osoby prawnej (spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa). Ponadto należy wpisać adres lub siedzibę składającego deklarację. W rubryce
D należy podać adres nieruchomości, na której powstają odpady.

 • Rubryka E w deklaracji:

Należy dokonać wyboru poprzez zaznaczenie krzyżykiem czy odpady  na wskazanej nieruchomości będą gromadzone w sposób selektywny czy nieselektywny.  Ponadto należy wpisać ilość osób zamieszkujących na nieruchomości. Dodatkowo należy podać miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która jest obliczana w następujący sposób:

 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH x STAWKA OPŁATY (dla segregowanych wynosi- 10,90 zł a dla niesegregowanych 17,90 zł)= MIESIĘCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

  Przykład:

2 osoby x 10,90 zł= 21,80 zł (w przypadku, gdy zadeklarowano segregację odpadów);

2 osoby x 17,90 zł= 35,80 zł (w przypadku, gdy zadeklarowano gromadzenie odpadów w sposób zmieszany).

 

 • Rubryka F w deklaracji:

Należy wpisać datę wypełnienia deklaracji. W tym miejscu musi znajdować się również podpis osoby składającej deklarację.

Informacje ogólne

Segregowanie odpadów ma na celu przygotowanie ich do ponownego wykorzystania lub unieszkodliwiania. W większości przypadków odpady zbierane w sposób selektywny to cenny surowiec, który może być powtórnie wykorzystany, a jego odzyskanie i przetworzenie chroni przed zniszczeniem środowisko naturalne i nasze najbliższe otoczenie, w którym żyjemy.

Podstawowe zasady prawidłowej segregacji:

 • należy zgniatać puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem
  ich do odpowiedniego pojemnika;
 • wyrzucać butelki bez nakrętek i korków.

 

Zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny następuje w systemie:

- zabudowa jednorodzinna- worki;

- zabudowa wielorodzinna- pojemniki.

Drugie życie śmieci !

Segregując odpadów umożliwiamy ich powtórne wykorzystanie oraz przetwarzanie w produkty codziennego użytku, a także oszczędzamy zasoby naturalne takie jak woda i energia. 
Z przetworzonych odpadów mogą powstać np. chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki, a nawet meble czy ubrania.

Jak segregować żeby nie zwariować, czyli co wrzucać do poszczególnych pojemników !!

Informacje ogólne

Przez kompostowanie rozumie się naturalne unieszkodliwianie odpadów biodegradowalnych w procesie rozkładu przez bakterie tlenowe. Z ww. procesu powstaje tzw. próchnica – najbogatsze źródło materii organicznej. Wytwarzanie go z odpadów powstających w domu i w ogrodzie czyni go najtańszym materiałem do użyźniania gleby. Posługiwanie się nim jest bezpieczne, w przeciwieństwie do nawozów  sztucznych, niema obawy przedawkowania czy zatrucia środowiska.

Pod względem szybkości działania i przyswajalności, kompost jest lepszy od obornika. Zawartość składników pokarmowych, jest tu jednak mniejsza. Należy mieć na uwadze fakt, że kompost
nie zabezpiecza w pełni wszystkich potrzeb pokarmowych rośliny.

Kompostowanie odpadów polega na niskotemperaturowym tlenowym rozkładzie substancji organicznej z udziałem mikroorganizmów. W procesie kompostowania uzyskuje się cenny nawóz, substytut nawozu naturalnego.

 

 

KOMPOSTUJEMY

 

 

NIE KOMPOSTUJEMY

 

 

- ścięta trawa

-opadłe liście

- obcięte fragmenty bylin czy warzyw

- wyrwane chwasty

- wyschnięte rośliny po zakończeniu sezonu

- opadłe, uszkodzone i obite owoce

- rozdrobnione na wióry gałęzie

-odpady roślinne z gospodarstwa domowego –

obierki z warzyw i owoców, resztki potraw,

zużyte torebki herbaciane

-czysty popiół drzewny (np. z kominka)

- stary chleb

- niezadrukowany szary papier i papier toaletowy

(jako domieszka)

-żwirki dla kotów i innych zwierząt pochodzenia

roślinnego (uwaga – takiego kompostu nie

należy stosować pod warzywa, ze względu na

możliwość przeniesienia chorób!)

- resztki ugotowanych warzyw

- obierki owoców i warzyw

-skorupki jajek

-łupiny orzechów

-resztki owoców cytrusowych

-resztki produktów mlecznych

- resztki jedzenia natury roślinnej

- zmarniałe kwiaty doniczkowe oraz stara ziemia

do kwiatów

 

-roślin uprawnych i chwastów z wyraźnymi

objawami chorób

- nierozdrobnionych gałęzie, karp, mięsa
i kości

- zadrukowanych papierów

- popiołu z innych materiałów niż drewno

-owoców i warzyw z wyraźnymi objawami

chorób

- skórek owoców cytrusowych (obniżają

aktywność mikroorganizmów w glebie)

-zepsutej żywności

-resztek jedzenia w płynie

- bardzo tłustych lub mocno solonych resztek jedzenia

- odchodów zwierzęcych

- papierosów oraz niedopałków

- resztek metali, plastiku i folii aluminiowych

- pełnych woreczków z odkurzacza

-podściółki dla kotów

- torebek plastikowych, np. tych, w których są

wynoszone śmieci

KPWK Sp. z o.o.

68 383 55 33

Reklamacje, uszkodzenia pojemników

Infolinia Urząd Miasta

68 4109 777

Deklaracje, wysokości opłat

Informacje ogólne