Please enter youtube id.

Podmiot odbierający odpady

Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krosno Odrzańskie odbierane i zagospodarowywane są przez firmę A.S.A Eko Polska Sp. z o. o.
Umowa obowiązuje od 1 lipca 2016 r. do 30 września 2017 r. Gmina Krosno Odrzańskie objęła systemem gospodarowania odpadami wyłącznie mieszkańców.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych ( w tym przedsiębiorcy, instytucje, jednostki, właściciele domków letniskowych i ogródków działkowych itp.
zobowiązani są do zawierania umów indywidualnych na odbiór odpadów z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej (RDRu tabela) lub z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, który takiego wpisu nie wymaga.

Dodatkowo mieszkańcy mogą bezpłatnie przekazywać przeterminowane leki do aptek i PSZOK:

1)      Apteka ul. Poznańska 13A, Krosno Odrzańskie,

2)      Apteka ul. Słoneczna 1/3, Krosno Odrzańskie,

3)      Apteka ul. Poznańska 18, Krosno Odrzańskie,

4)      Apteka ul. Pułaskiego 2, Krosno Odrzańskie,

5)      Apteka ul. Piastów 10N, Krosno Odrzańskie,

6)      Apteka „ul. Srebrna Góra 2, Krosno Odrzańskie,

7)      Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Wiejska 23, Krosno Odrzańskie.

Przeterminowane leki z aptek i PSZOK odbierane i zagospodarowane są przez Firmą Handlowo-Usługową „NATURA” Marek Michałowski ul. Serocka 11, 85-552 Bydgoszcz.


 

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w Gminie Krosno Odrzańskie zajmuje
się firma: .A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o. z Zabrza.

Grupa A.S.A. jest silnym i stabilnym partnerem dla miast i gmin.

Jako partner, dla miast, gmin i związków gmin, .A.S.A. świadczy działalność konsultingową, realizuje zbiórkę odpadów komunalnych i wielkogabarytowych i selektywną zbiórkę surowców wtórnych, staje
się również zaufanym partnerem w problematyce zarządzania komunalnymi instalacjami służącymi
do utylizacji odpadów.

Lista usług oferowanych klientom komunalnym:

  • zbiórka odpadów komunalnych
  • segregacja surowców wtórnych
  • systemy pojemników na odpady komunalne i surowce wtórne
  • unieszkodliwianie - składowanie odpadów
  • wywóz gruzu i odpadów pobudowlanych
  • unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji
  • usługi konsultingowe
  • edukacja ekologiczna

 

            Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.asa-pl.pl

 

W związku z wprowadzeniem nowego systemu odbioru odpadów komunalnych, dla Państwa wygody firma .A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o. uruchomiła specjalną linię telefoniczną Biura Obsługi Klienta.
 W sprawach związanych z wywozem odpadów, harmonogramami i reklamacjami należy dzwonić
na numer:

801 501 511*

*opłata za minutę połączenie według taryfy operatora

Infolinia A.S.A Sp. z o.o.

801 501 511

Reklamacje, uszkodzenia pojemników

Infolinia Urząd Miasta

68 4109 777

Deklaracje, wysokości opłat

Informacje ogólne