Please enter youtube id.

Podmiot odbierający odpady

                              ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH    

Odpady rolnicze typu – folia, sznurek (siatki po balotach,  sznurek, folie po kiszonce, worki big-bag) są przyjmowane za odpowiednią opłatą i na warunkach określonych przez:

 
OPONY

RECYKL ORGANIZACJA ODZYSKU S.A.

Oddział Krosno Odrzańskie

ul. Gubińska 40, 66-600 Krosno Odrzańskie                                                                            

kontakt tel. 68 383 58 96  

           
 
FOLIA i SZNUREK

1. „Eko – Myśl” Sp. z o. o.

Dalsze 36, 74-300 Myślibórz

kontakt tel. 95 747 5653


2. ZUO INTERNATIONAL
 
Kunowice, ul. Słubicka 50
 
69-100 Słubice
 
Odpad przyjmowany tylko zapakowany osobno, indywidualna wycena
 
kontakt tel. 693 196 338
 
 

                                                   

       ZMIANA FIRMY WYWOŻĄCEJ ODPADY KOMUNALNE- KPWK Sp. z o. o.          

                Gmina Krosno Odrzańskie w dniu 30 stycznia 2018 r. podpisała z Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo- Komunalnym Sp. z o. o.

       z siedzibą w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Wiejskiej 23 umowę na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości

zamieszkałych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie oraz na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krośnie Odrzańskim przy ulicy

Wiejskiej. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.

 

                                                                                 "Podmiot odbierający przeterminowane leki"

                   Od dnia 1 stycznia 2018 r. zmienił się podmiot odbierający przeterminowane leki z aptek zlokalizowanych na terenie miasta

Krosno Odrzańskie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Wiejskiej 23 w ramach zawartej umowy:       

                                                                                       VINCOMED Jacek Komorowski ul. Kasztanowa 2, 66-008 Słone.

Oto miejsca, w których można przekazać przeterminowane leki:

1)     Apteka „Prima”, ul. Piastów 10N, Krosno Odrzańskie,

2)     Apteka „Dr Max”, ul. Poznańska 13A, Krosno Odrzańskie,

3)     Apteka „Dr Max”, ul. Słoneczna 1/3, Krosno Odrzańskie,

4)     Apteka „Krośnieńska”, ul. Poznańska 19, Krosno Odrzańskie,

5)     Apteka „Witaminka”, ul. Pułaskiego 2, Krosno Odrzańskie,

6)     Apteka „Srebrna Góra”, ul. Srebrna Góra 2, Krosno Odrzańskie,

7)     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Wiejska 23, Krosno Odrzańskie.

             Każdy mieszkaniec Gminy Krosno Odrzańskie może pozostawić przeterminowane leki w ww. miejscach. Odpady te są zbierane

do specjalnych pojemników o pojemności 20 l ustawionych przez firmę.

 

 

 

 

KPWK Sp. z o.o.

68 383 55 33

Reklamacje, uszkodzenia pojemników

Infolinia Urząd Miasta

68 4109 777

68 4109 779

Deklaracje, wysokości opłat,

Informacje ogólne