Please enter youtube id.

Miejsce zagospodarowania odpadów

 

Firma KPWK Sp. z o. o. przekazuje odpady komunalne odebrane od mieszkańców do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. Marszów 50a, 68-200 Żary;

Odpady komunalne pochodzące od mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie przyjęte do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Wiejskiej 23 zagospodarowywane są również w ZZO Sp. z o. o. w Marszowie.


 

 

 

KPWK Sp. z o.o.

68 383 55 33

Reklamacje, uszkodzenia pojemników

Infolinia Urząd Miasta

68 4109 777

68 4109 779

Deklaracje, wysokości opłat,

Informacje ogólne