W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ KONIECZNOŚCIĄ ZMIANY TERMINU WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH TJ. METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (POJEMNIK ŻÓŁTY) Z NIERUCHOMOŚCI WIELOLOKALOWYCH W KROŚNIE ODRZAŃSKIM INFORMUJEMY, ŻE WYWÓZ Z DNIA 31 GRUDNIA 2021 R. ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 30.12.2021 R.